Thursday, 27 March 2014

அன்புச் செல்லக் குழந்தைகளே

அன்புச் செல்லக் குழந்தைகளே
அறிவில் சிறந்த முல்லைகளே
பண்பேக் குறையா செல்வங்களே
பாசம் மிகுந்த மொட்டுகளே

நல்லப் பிள்ளை அனைவருமே
நன்குப் பேசி மகிழுங்களே
அன்பு பாசம் அறிவையுமே
அறிந்து பகிர்ந்து சொல்லுங்களே

மாலைப் பொழுதில் விளையாடி
மகிழ்ந்து நட்பாய் ஆடுங்களே
மனதில் உள்ள எண்ணங்களை
மதித்து உணர்ந்து செய்யுங்களே

நல்ல நல்லக் கதைகளையும்
நல்லோர் சொன்ன கருத்துகளும்
நாளும் படித்து வாருங்களே
நாட்டில் சிறந்து வாழுங்களே

அன்னைத் தந்தை சொல்வதிலே
அர்த்தம் உணர்ந்து கொள்ளுங்களே
அறிவைச் சொல்லும் ஆசிரியர்கள்
ஆழ்ந்து  மகிந்து   படியுங்களேன்


(கவியாழி)

Sunday, 23 March 2014

கான்க்ரீட் காற்றும் காடுகளும் மரங்களும்

         தென்றல் காற்று ,மழைக் காற்று ,சோலைக் காற்று ,வாடைக் காற்று என பலவாறு  அழைத்தேப் பழக்கப்பட்ட நமக்கு கான்க்ரீட் காற்றுப் பற்றியும் தெரிந்திருக்கும்.அவ்வாறு தெரியாத நண்பர்களுக்காக இந்தப் பதிவைப் பகிர்வதற்கு விரும்புகிறேன்.

         தமிழகம் மட்டுமல்ல இந்தியா முழுதும் காட்டிலும் குடிசையிலும் கொட்டடியிலும் சாலை ஓரத்திலும் குறுகியக் குடிலையே வசிப்படமாகக் கொண்ட அடித்தட்டு மக்களின் கல்வி மற்றும் பொருளாதார மேம்பாட்டினால் சிறிதேனும் சேமிப்பை வைத்துக் கொண்டு கடன் வாங்கியாவது ஒரு சிறிய தார்சுக் கட்டிடத்தை  கட்டி  வசிக்கும் நிலையில் எல்லோருமே ஆசைப் படுகிறார்கள்.

        கட்டுமான நிறுவனங்களும் போட்டிப் போட்டுக்கொண்டு அழகிய சிறந்த பாதுகாப்பான காற்றோட்டமான ,வெளிச்சமான வீடுகளை தொகுப்பு வீடுகளாய்,அடுக்குமாடிக் குடியிருப்புகளாய் தனி பங்களாக்களாய்  கட்டி  அவரவர் விரும்பும் வண்ணம் கண்ணைக்கவரும் வகையில் விலையைக் கூட்டியும் கட்டிக் கொடுக்கிறார்கள்.

        மேலும் கூட்டுக் குடும்பமுறை நடைமுறையில் தவிர்க்கப் படுவதாலும் ,வேலைக்காக சொந்த ஊரை விட்டு தனிக்குடித்தனமாய் வாழ வேண்டிய அவசியம் ஏற்படுவதனால் வீட்டின் பயன்பாடு அதிகரித்துள்ளது.எனவே இன்று காடுகள் அழிக்கப்பட்டு விவசாயம் தவிர்க்கப் பட்டு விளைநிலங்களும் வீட்டுமனைகளாய் அடுக்குமாடிக் குடியிருப்புகளாய் மாறியுள்ளது.

        எனவேதான் இன்று விவசாய நிலங்களெல்லாம் கான்க்ரீட் காடுகளாய் மாறியுள்ளது அதனால் காற்றும் மாசுபட்டு கான்க்ரீட் காற்று அதாவது சூடன காற்று மட்டுமே அனேக இடங்களில் வீசுகிறது.அதனால்தான் பருவநிலை மாறி மழைபெய்வதும் குறைந்துள்ளது.இயற்கைக் காற்று தவிர்த்து இன்னல்தரும் செயற்கை காற்றினால் கண்ட பலன் நோயும் நொடியுமே.

           மரங்களை வெட்டும்போதே ஒன்றுக்கு இரண்டு என்ற அளவில் வளர்த்தால் இனி வரும் சந்ததிகளாவது  நல்ல காற்றை சுவாசித்து வாழ நாமேன் முயற்சி செய்யக் கூடாது? நண்பர்களே சிந்தியுங்கள் இனியாவது  முயற்சித்தால் நிறைய மரங்களை வளர்க்க முடியும் மரங்கள் வளர்த்தால் மழைகிடைக்கும்  மீண்டும் தென்றல் காற்றும் வீசும் .முடிவு நம்கையில் சிந்தியுங்கள்

Friday, 21 March 2014

தத்து நடை நடந்துவந்து....

தத்து நடை நடந்து வந்து
தாவித்தாவி தூக்கச் சொல்லும்
திக்கித் திக்கி பேசுகின்ற
தின்ன அடம் செய்யுகின்ற

முத்து முத்துப் பல்லைக் காட்டி
முத்தம் தந்து மடியில் அமர்ந்து
முப்பொழுதும் அருகில் வந்தும்
முத்தமழை விரும்பித் தந்தும்

பட்டுப் போன்ற மேனியுடன்
பாட்டுப்பாடிக் கதைகள் கேட்கும்
பாட்டன் பாட்டி எப்பொழுதும்
பக்கத்திலே இருக்கச் சொல்லும்

பஞ்சுபோன்ற மெத்தை யாக்கி
படுத்துறங்கி நெஞ்சின் மேலே
பகலும் இரவும் எப்பொழுதும்
பக்கத்திலே நெருங்கி வந்து

தொட்டுத் தொட்டுப் பேசிதினம்
தொந்தரவு செய்கின்ற
மொட்டு போன்ற மழலைகளுக்கு
நித்தம் கதை சொல்லுங்களேன் (கவியாழி)

Tuesday, 11 March 2014

மழையே நீயும் மீண்டும் வா!வா!!

மழையே நீயும் வா வா
மகிழ்ச்சி எமக்குத் தா தா
மரங்கள் வளர  செடிகள் வளர
மீண்டும் மீண்டும் தொடர்ந்து வா

பிழையே செய்யா உயிரினமும்
பிழைக்க வைக்கத் தொடர்ந்து  வா
பிழையாய் வெட்டிய  மரத்தை
பிழைக்க வைக்க நீயும் வா

புயலாய் சூழ்ந்தும் ஓடிவா
புதிதாய் உணர்வைக்  கொடுக்க வா
பூச்சியும் பறவையும் பறக்கவும்
புல்லும் பூண்டும் முளைக்கவும்  வா

நாட்டு மக்கள் மனங்குளிர வா
நல்ல காற்றுமே கிடைக்க
நாகரீகம் என்ற பெயரில்
நாசமாக்கும் குளிர்விப்பான் தவிர்க்க வா

கடனே கேட்கா  காற்றை
கண்குளிர கொடுக்க  வா
காய்ந்த நிலத்தைப் பசுமையாக்க
கழனிப் பயிர்கள் செழிக்க வா

நாட்டு உழவன் மகிழ வா
நாளும் உணவு கிடைக்க வா
நீயும் உடனே விரைந்து வா
நித்தமும் மக்கள்  மகிழ வா


(கவியாழி)

Monday, 17 February 2014

இறைவனைக் காணவில்லையா?

இறைவனை இன்ப மாக்க
இன்னிசைச் சத்தம் ஒலிக்கப்
பறையடி மேளம் முழங்கப்
பாட்டுப்பாடி ஆட்டமாடி

வேட்டுச் சத்தம் கேட்டுமே
வெளிச்சமாய் ஒளி வீச
உடுக்கை அடித்துப் பாடி
ஊரே ஒன்றாய் கூடி

எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து
இறைவனுக்கு பொங்கல் வைத்து
நல் விருந்துப் படைத்து
நலமாக வாழ வேண்டி

உள்ளவரும் இல்லாத ஏழையும்
ஒன்றாக தேர் இழுத்து
பல்லா ண்டாய் மகிழ்ந்தும்
பரவசமாய் வேண்டி வந்தும்

எல்லோரும் அன்பாய் அழைத்தும்
யாருமே பார்க்க முடியாத
பொல்லாத சக்தி அவன்
பொய்யாக வாழ்கின் றானோ


(கவியாழி)