Saturday, 21 March 2015

கடவுள் இருந்தால் கஷ்டமும் தருவானா?

கடவுளே கடவுள் இருந்தால்
கஷ்டமும் தருவானா?

கயவர்கள் நிம்மதியாய்
காசு பார்க்க விடுவானா?

திருடன்  துரோகிஎல்லாம்
தைரியாமாய் திரிவானா?

காசு பணத்திற்காக
கள்ள தொழில் செய்வானா?

இல்லாதவன் ஏங்குகிறான்
இருப்பவனோ  பதுக்குகிறான்

உள்ளதை சொல்பவன்
உயர்வின்றி தவிக்கிறான்

நல்லவனாய் இருப்பவன்
நாளும்  மனதால்இறக்கிறான்

பொல்லாங்கு சொல்பவன்
புகழோடு இருக்கிறான்

உனக்காக செய்வதை
ஏழைக்கு கொடுக்கசொல்!

உயர்வாக உன்னிடம்
ஒழுக்கத்தை பயிலசொல்!

தனக்காக உள்ளதுபோக
தருமம் செய்யச்சொல்!

மனித நேயம்  மறக்காமல்
மனிதனை இருக்கசொல்!

மனிதனாக இருக்க
மனிதாபிமானம் மதிக்கசொல்!

பெற்றோரை,மற்றோரை
மாண்புடனே மதிக்கசொல்!

தனியொழுக்கம் கற்றுதந்த
ஆசிரியரை மதிக்கசொல்!!!

(கவியாழி)
21.12.2012 ன் மறுப்பதிவு

Wednesday, 18 March 2015

குறள் வெண்பா

ஏனிந்த நாட்கள் இனிமை இழந்திங்கு? 
நானெங்குப் போவேன் நவில் 

பூமானே! பெண்ணே! பூத்தமுதே! வந்தெனக்குத்
தா..மானே இன்பம் தழைத்து!

திடுக்கிட வைத்த தொடரைப் பார்த்து
நடுங்கியே சென்றேன் நகர்ந்து!

உறவுகள் சோ்பணம் உள்ளவரைத் சேரும்!
சிறப்புகள் போகும் சிதைந்து

தலைகுனிந்து நிற்கின்றேன்! தாயே அருள்செய்! 
நிலையறிந்து காப்பாய் நிலத்து!

சொல்லாலே இன்றும் சுடுகின்றாய்! வாழ்நாளில் 
இல்லா நிலைஇஃது எனக்கு

இனத்தின் பெயரால் இடும்பை தொடரும் 
பணமே படைக்கும் பழி 

இறைவன் இருந்திங்கு மக்களைக் காத்தால்
குறைகள்  வருமோ குவிந்து? 

தாரணியில் போற்றித் தமிழை வளர்க்கின்ற 
பாரதி தாசனைப் பாடு!

Monday, 16 March 2015

அருகிலே இருந்தும் அறிவில்லாக் கூட்டாளி

அப்பன் பங்காளி அவனுமே எதிராளி
அருகிலே இருந்தும் அறிவில்லாக்கூட்டாளி
சுப்பன் வந்து சண்டை போட்டால்
சுருக்கெனக்கோபமாய்ச்சொந்தமென வருமாம்!

வசிக்கும் இடத்திலே வறப்புச்சண்டையிட்டு
வருவோர் போவோரிடம் வசையான சொன்னாலும்
கசக்கும் வார்த்தையால் கண்டபடி திட்டினாலும்
பசிக்கும் நேரத்திலே பங்கிட்டு உண்பாராம்

ஆடுகளும் மாடுகளும் அருகே சென்றாலே
அதையும் விரட்டி அங்கிருந்து துரத்தி
ஓடிச் சென்று ஓடோடி விரட்டிடுவான்
ஓய்ந்த நேரம் உட்கார்ந்து பேசிடுவான்

உழவுக்கு ஏர்பிடித்து உரிமையுடன் சென்றாலும்
ஊருக்கு தெரிவதுபோல் உறக்கப் பேசிடுவான்
இழவுக்குச் சென்றாலும் இணைந்தே போனாலும்
இருப்பிடமே வந்தவுடன் இணைபிரிய மாட்டானாம்

கிணற்றிலே நீரைக்காலமாய்ப் பங்கிட்டுக்
கீழ்வயலில் பாத்தியிட்டுக் கீரைகளை விதைத்து
பணத்திலே சரியாய்ப்பங்கும் தருவானாம்
பங்காளி என்றழைத்துப் பாசமுடன் இருப்பானாம்

உழைப்பவன் மட்டுமே உடனடி சச்சரவை
ஊராரும் மெச்சும்படி உடன் பங்காளியென
உரிமையுடன் சண்டையிட்டு உடனே கூடுவான்
உலகமே வியக்கும்படி உரிமை கொண்டாடிடுவான்!


(கவியாழி)


Friday, 13 March 2015

பார்த்ததும் திண்பதை நிறுத்து!

உறவுகள்  எனக்கு உதவி செய்யாது
உணர்தவர் கண்டும் உண்மை சொல்லாது
பிரிவினால் மனதில் பித்தம் பிடித்தேன்
பிரிந்தவர் சொல்லும் காரணம் கேட்டே!

வயிற்றில் கண்டதை விழுங்கி யதனால்
வந்ததை உண்பதும் வாழ்வைக் கெடுக்க
பயிற்சி தேவையா பலனேதும் உண்டா?
பார்த்ததும் திண்பதை நிறுத்து!

கொஞ்சிப் பேசும் கொழுந்தி யவளைச்
கிஞ்சித்தும் இடம் கிடைக்க வழியின்றி
வஞ்சித்துப் போகும் வாழ்க்கைத் துணையை
வார்த்தை யுண்டோ  வைய?

அந்த நாளில் கண்டதைத் தேடி
அலைந்த நட்பு அடங்காமல் இன்றும்
நொந்தக் கதையை நான் கேட்டே
நொடிந்தே கடிந்தேன் இன்றே

கண்ணும் இமையும் கலந்து பேசி
கண்ணன் வரவைக் கண்ட பின்னே
விண்ணைப் பார்த்து வீதியைக் காட்டி
விடுகதை போட்டது எதற்கோ?


(கவியாழி)

Tuesday, 10 March 2015

எனது 25 வது திருமண நாள் 10.03.2015

கடந்த வருடங்களில் கண்ட மகிழ்ச்சி
களிப்பூட்டிய நாட்கள் கணக்கி லடங்கா
கடனாகக் கிடைத்த கனிவான சொந்தங்கள்
கண்டதும் இன்பங் கொண்ட நட்புகள்

தொடந்த துன்பங்கள் தொலைத்த இன்பங்கள்
துரத்தி வந்தாலும் தாங்கினேன் நேசித்தேன்
அடர்ந்த மனதிலே அன்றாடம் பூசித்தேன்
அம்மா அப்பாவை அளவின்றி யாசித்தேன்

வெறுப்பேற்றி சென்ற  வீதிவழி உறவுகள்
வீணாய் சண்டையிட்ட வீண்பேச்சுக் காரர்கள்
பொறுப்பின்றி உறவாடி போய்விட்ட நண்பர்கள்
போதையைத் தூண்டிய பேதைகள் இருந்தும்

பணம்காசு சேர்க்காமல் பல்லிளித்துச் செல்லாமல்
பதவியிலே தன்மானம் பறந்தெங்கும் போகாமல்
குணம்மாறி சிறிதேனும் குற்றங்கள் செய்யாமல்
குடும்ப உறவாக குறைவின்றி காத்திட்டேன்

உறவுகள் என்னிடம் உதவி கேட்டால்
உடனே செய்வேன் உறவையும் காத்தேன்
பிரிவுகள் ஏற்பட பிணையின்றி செய்ததே
பின்னாளில் தெரிந்தேன் பிரிவையும் தாங்கினேன்

நட்புக்கு நான்தந்த நாட்களோ குறைவில்லை
நாள்தோறும் மறக்காமல் நன்றியுடன் தானிருந்தேன்
உட்பக்க இதயத்தில் ஓரிடத்தில் வைத்தும்
உளமார தொடந்தும் ஒதுங்கிச் சென்றார்

இக்கால வாழ்கையில் இடையூறு வந்தாலும்
இனிமேலே துன்பங்கள் தொடர்ந்து வராமல்
சிக்கலைத் தீர்த்து சிரித்து வாழவே
சிறப்பான வாழ்த்துக்கள் சொல்ல வருவீரோ
(கவியாழி)