தெய்வங்கள்

தெய்வங்கள்

பனிக்காலம்


கணவன்  

கார்த்திகை மாத பணி கடுமையால்-குளிரில்
கணவனை  நோக்கும் இளமையாய்

கையிலிருந்த காசை கரியாக்கியதால் -கடனோடு
செய்வதரியாமல் சினம் கொள்வார் இம்மாதம்

மனைவி

கண்விழித்துப்  பார்த்தும்க் கதிரவனை காணாது -நேரம்
காலம் கடந்து அதிர்ச்சியாய் ஏழத்தோன்றும்

இன்னும் அருகில் இணைந்து படுக்க-இன்முகம்
பண்ணும் சேட்டைகள் அதிகம் ஏங்கும்
கடவுள் பக்தர்

சாத்திரம் படித்து நேர்த்தியாய் திரு-சன்மார்க்கம்
போற்றிட சொல்லும் பெருமையாய்

ஆத்திரம் அடங்க  அகிலம் போற்ற-கோவில்
சத்திரம் செல்வர்  சாமியிடம்  சரணடைவர்

காதலர்கள்

புது துணியோடு  புறப்படும்  இளசுகள் -சினிமா
பல புதிய படம் காண்பர்  இணையாக

தனிமையில் தவிக்கும் இளம் சிட்டுகள்-தடுமாறும்
இனிமை தேடி இரவையே தவிர்க்கும்

சிறுவர்கள் 

படிக்க மறுக்கும்  பணியால் உறக்கம்-எழுந்து
பாடம் படிக்க குளிரில் நடுங்கும்

தேர்வு தொடங்கும் பயம் கொள்ளும்-தேர்வெழுத
தினமும்  உண்ண மறுக்கும் பட்டினியாய்


Comments

ரசித்தவர்கள்

பதிவுகள் இதுவரை

Show more