Showing posts with label பதிவர்சந்திப்பு/ஜாம்பவான்கள். Show all posts
Showing posts with label பதிவர்சந்திப்பு/ஜாம்பவான்கள். Show all posts

Tuesday, 3 September 2013

என்னோடு புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்டவர்கள்

ஆர்வத்துடன்  அனைவரும்


 புலவர் அய்யாவுடன் பதிவர்களும் நானும்


எனது சுய அறிமுகத்தின் பொது