தெய்வங்கள்

தெய்வங்கள்

கவியாழி : முதல்நாள் இரவு

கவியாழி : முதல்நாள் இரவு:  இரவெல்லாம் விழித்திருந்து இமை மூடா தவமிருந்து ஊரெல்லாம் கூடிவந்து-இன்பமாய் உற்றாரின் நலம் பகிர்ந்து விளக்கு தோரணம் விடியும்வர...

Comments

ரசித்தவர்கள்

பதிவுகள் இதுவரை

Show more