Showing posts with label கவிதை/சமூகம்/. Show all posts
Showing posts with label கவிதை/சமூகம்/. Show all posts

Wednesday, 27 July 2016

வயது இரண்டென் ஒன்பதில்

வயது  இரண்டெண் ஒன்பதில்
வாலிபம் தொடங்கிய நிலையில்
பயமென தெளிந்த பருவத்தில்
பார்வையால் காதல் கொண்டோர்

பள்ளியைத் துறந்துமுடித்துப்
பல்கலைப் படிப்பில் நுழைந்து
பிள்ளையைப் பொறுப்பாய் வளர்த்து
பிணையில்லா வேலைக் கிடைக்க

மெல்ல வெளியுலகில்உலவ
மிதமான அறிவுரைச் சொல்லி
செல்லமாய் சிறகடித்துச் செல்ல
சினமின்றி வழி சென்றோர்

கள்ளமின்றிக் கல்வியைக் கடந்து
கைநிறையக் காசுக் கிடைத்தும்
உள்ளம் மாறாமல் பெற்றோர்
உறவினர் நண்பர்கள் வாழ்த்துரைக்க

இல்லறம் தொடங்கும் இனியோரும்
இணைந்தும் பிணைந்தும் இருப்பார்கள்
சொல்லறம் புரிந்தும் மகிழ்வார்கள்
சோதனை இடறின்றி வாழ்வார்கள்கவியாழி.......


Sunday, 5 April 2015

சொந்தவூர் செல்லுவேன்

சொந்தவூர் செல்லுவேன்
சொந்தங்களைக் காணுவேன்
சேர்ந்திருந்த நாட்களையே
சொர்கமாக எண்ணுவேன்
நண்பர்களைத் தேடுவேன்
நல்லபடிப் பேசுவேன்
நான்படித்த நாட்களிலே
நடந்ததையே  யோசிப்பேன்
ஆசிரியரைக் காணவும்
ஆசிபெற்று  மகிழவும்
நேசமுடன் நட்புடனே
நீண்டநேரம் தங்குவேன்
வந்தவேலை முடிந்ததும்
வாழ்ந்த நாட்கள் எண்ணியே
நொந்து நானும் வருந்தியே
நேரத்தோடு திரும்பி செல்லுவேன்

(கவியாழி)Wednesday, 18 March 2015

குறள் வெண்பா

ஏனிந்த நாட்கள் இனிமை இழந்திங்கு? 
நானெங்குப் போவேன் நவில் 

பூமானே! பெண்ணே! பூத்தமுதே! வந்தெனக்குத்
தா..மானே இன்பம் தழைத்து!

திடுக்கிட வைத்த தொடரைப் பார்த்து
நடுங்கியே சென்றேன் நகர்ந்து!

உறவுகள் சோ்பணம் உள்ளவரைத் சேரும்!
சிறப்புகள் போகும் சிதைந்து

தலைகுனிந்து நிற்கின்றேன்! தாயே அருள்செய்! 
நிலையறிந்து காப்பாய் நிலத்து!

சொல்லாலே இன்றும் சுடுகின்றாய்! வாழ்நாளில் 
இல்லா நிலைஇஃது எனக்கு

இனத்தின் பெயரால் இடும்பை தொடரும் 
பணமே படைக்கும் பழி 

இறைவன் இருந்திங்கு மக்களைக் காத்தால்
குறைகள்  வருமோ குவிந்து? 

தாரணியில் போற்றித் தமிழை வளர்க்கின்ற 
பாரதி தாசனைப் பாடு!

Wednesday, 12 June 2013

கடவுளை நானும் கண்டதுண்டு..

கடவுளை நானும் கண்டதுண்டு
கண்டு நன்றி சொன்னதுண்டு
கண் கலங்கி பார்த்ததுமே
கடவுளே மயங்கி நின்றதுண்டு

பழகியே நான் மகிழ்வதுண்டு
பாசமோடு அன்பு கொண்டு
பார்க்கும் போது பரவசமாய்
பக்தியோடு அமைதி கொண்டு

மன மொடிந்த நேரத்திலே
மகிழ்ச்சி வேண்டி நின்றதுண்டு
நாலு வார்த்தை  மகிழ்ச்சியாக.
நானுயர நன்று கேட்டதுண்டு

கள்ளமில்லா  நட்பை நானே
கடவுளாகப் பார்த்த துண்டு
கடைசியிலே சிலர் மறந்து
கஷ்டம் தந்து பிரிந்ததுண்டு

உடலதிலே உள்கூட்டில்
ஒளிந்திருக்கும் தசையதுவே
உண்மை அன்பு நேர்மையாக்கும்
ஒளி மிகுந்த கடவுளாக்கும்

உள்ளபடி சொல்லப் போனால்
உருவ முள்ள கடவுளில்லை
உள்ளோரின் நல்ல அன்பே
உணர்ச்சி யுள்ள கடவுளாகும்
Sunday, 5 May 2013

நுங்கும் நீரும்


இளமையான
நுங்கெடுத்து
பதமாகப் பார்த்து
சீவி

அதுள்
ஒரு விரலால்
அழுத்தினால் உடனே
ப்ளீச் என்று
நீர் வரும்

மீண்டும் மீண்டும்
விரல் நுழைத்து
வாயால் கவ்வினால்
தீண்டும் சுவை
தீராது

மீண்டும் கேட்கும்
மறுபடி
அதையே நோக்கும்
பின் ஆசையும்
அப்போதே அடங்கும்
மனமும் அமைதியாகும்

Saturday, 9 March 2013

மீண்டும் அந்தநாள் வாராதோ !

11.03.1990 அந்தநாள் ஞாபகம்
11.03.2013  அன்றும் வருவதால்
வாழ்ந்த நாள் எண்ணிக்கையில்
வருடம் இருபத்து மூன்றாகிறது

கொஞ்சநாள் வாழ்க்கையில்லை
குறைவான மகிழ்ச்சியில்லை
நிறைவான நாட்களிலே-எங்களுக்கு
நெடுந்தூரப் பயணமிது

எல்லாமும் பார்த்துவிட்டோம்
ஏழ்மையைத்  தாண்டிவிட்டோம்
எங்களுக்கு ஒரே பெண்ணென-இறைவன்
எழுதியதாய் நிறுத்திவிட்டோம்

தொலைவானப் பயணத்திலே
தோல்விகளும் பார்த்திருந்தும்
இனிதான வாழ்க்கைக்கு-இனியும்
இணைந்தே வாழ உள்ளோம்

இந்நாளில் எல்லோரும்
இனிய வாழ்த்துச் சொல்லி
இனிவரும் நாட்களையும்-சேர்ந்து
இன்பமாக்க வாழ்த்துங்களேன்